GDPR

GDPR

Hedensbergs VVS är engagerat i att skydda och respektera din integritet. Vår hantering av personuppgifter följer bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar om dataskydd. Nedan beskrivs hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du interagerar med oss eller använder våra tjänster.

1. **Insamling av personuppgifter:**

   Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra VVS-tjänster och uppfylla våra lagliga förpliktelser. Det kan inkludera namn, kontaktuppgifter, adresser och andra relevanta detaljer.

2. **Användning av personuppgifter:**

   Vi använder dina personuppgifter för att leverera och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, hantera avtal och fakturering samt uppfylla lagliga förpliktelser. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat syfte utan ditt samtycke.

3. **Lagring och säkerhet:**

   Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och endast under den tid som är nödvändig för de ändamål de samlats in. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller manipulation.

4. **Delning av personuppgifter:**

   Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi försäkrar oss om att alla tredje parter behandlar dina personuppgifter med samma skyddsnivå som vi gör.

5. **Dina rättigheter:**

   Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot viss behandling och att överföra dina uppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

6. **Kontaktinformation:**

   Om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges på vår webbplats.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy och gällande lagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy när det behövs, och eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.