Värmesystem

Inom värmesystem fokuserar vi på att planera, installera, och underhålla system för uppvärmning och varmvattenförsörjning i byggnader. Det innefattar installation av pannor, värmepumpar, rörledningar, och radiatorer för att skapa effektiva och säkra värmelösningar. Vid behov hanterar vi även reparationer, felavhjälpning och miljöhänsyn inom värmesystem.

Kompletteringar

Inom kompletteringar fokuserar vi på att förnya och förbättra befintliga badrum. Det innefattar installation och uppgradering av VVS-system, som toaletter, handfat och duschar. Vi utför även rörarbeten, installation av armaturer och sanitetsprodukter samt säkerställer att avloppssystemet fungerar korrekt. Vårt mål är att skapa funktionella, moderna och energieffektiva badrum som möter kundens önskemål och behov.

Installation

Inom VVS-installation ansvarar vi för att planera, installera och underhålla system för Värme. Det inkluderar installation av pannor, rörledningar, kranar, toaletter, och andra VVS-komponenter. Vårt mål är att skapa effektiva och pålitliga system för uppvärmning och vattenförsörjning. Vi tar hänsyn till energieffektivitet, säkerhet och kundens behov för att skapa hållbara VVS-lösningar.

Service

Inom VVS-service utför vi regelbunden underhåll, reparationer och felavhjälpning för Värme. Vi säkerställer att VVS-installationer fungerar optimalt genom att övervaka och åtgärda eventuella problem. Det inkluderar även akut service vid behov. Vårt mål är att säkerställa långvarig prestanda, energieffektivitet och kundnöjdhet för alla VVS-system.

IMG_20220323_115829
GÖR EN BRA AFFÄR!

Serviceavtal

VVS-serviceavtal är en förebyggande och underhållsplan som erbjuder regelbunden tillsyn och vård av ditt Värme och vattensystem. Genom avtalet genomför vi schemalagda inspektioner, rengöringar och justeringar för att förhindra problem innan de uppstår. Vi erbjuder även snabb service och reparation vid behov. Målet är att säkerställa pålitlig och effektiv drift av dina VVS-installationer samtidigt som kostsamma och oväntade problem undviks.